کد خبر: 161806 A

یک فعال کارگری درشهرستان قدس:

یک فعال کارگری درشهرستان قدس گفت: کمبود نیروی انسانی در تنها شعبه تامین اجتماعی این شهرستان باعثبه تاخیر افتادن خدمات رسانی به بیمه شدگان این منطقه شده است.

یک فعال کارگری درشهرستان قدس گفت: کمبود نیروی انسانی در تنها شعبه تامین اجتماعی این شهرستان باعثبه تاخیر افتادن خدمات رسانی به بیمه شدگان این منطقه شده است.
«نوروز علیزاده» نماینده انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان قدس در این باره به ایلنا گفت: در شهرستان قدس تنها یک شعبه تامین اجتماعی وجود دارد که در این شعبه نیز نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی به بیمه شدگان وجود ندارد.
او گفت: در حال حاضر در شهرستان قدس جمعیت استفاده کنندگان از خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی شامل بیش از ۵۰ هزار نفر بیمه شده، حدود ۲ هزارو ۵۰۰ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری و ۱۰هزار نفر مستمری بگیر است.
او با اشاره به اینکه تنها شعبه تامین اجتماعی در شهرستان قدس هر روز مملو از جمعیتی است که برای دریافت خدمات تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند، افزود: بیمه شدگان تامین اجتماعی ناچارند برای کارهای ساده اداری همچون تمدید و یا تعویض دفترچه‌های درمانی، یک روز از زمان کاری خود را تلف کنند.
علیزاده با تأکید بر افزایش تعداد کارمندان اداره تامین اجتماعی شهر قدس برای گسترش خدمات به بیمه شدگان، اظهار داشت: تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که هر ماه ۳۰ درصد از دستمزد کارگران را بابت پیش‌خرید خدمات درمانی دریافت می‌کند، موظف است در خصوص خدمات‌اش پاسخگوی شکایات بیمه شدگان باشد.

بیمه شدگان تامین اجتماعی کارگران تهران سازمان تامین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر