کد خبر: 162321 A

بازرس کانون بازنشستگان شهر تهران:

«اجرای طرح ادغام صندوق های درمانی تامین اجتماعی هزینه بیمه بخشی از جامعه را از دوش دولت برداشته و به بیمه شدگان این سازمان که کارگران هستند تحمیل خواهد کرد چرا که صندوق درمانی تامین اجتماعی از محل درآمد بیمه شدگان این سازمان تامین می شود.»

بازرس کانون بازنشستگان شهر تهران از ابهام وضعیت بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرد و گفت: هنوز مشخص نیست با ادغام صندوق های تامین اجتماعی و بیمه سلامت، ‌تکلیف بیمارستان های ملکی چه می شود.

«حسن ایزدان» با بیان اینکه بیمارستان های ملکی درواقع جزئی از اموال کارگران، ‌ بازنشستگان و مستمری بگیران هستند اظهار داشت: پنجاه درصد حقوق ماهیانه کارگران و بازنشستگان برای ساخت و اداره این بیمارستان ها صرف می شود. درواقع بیمه شدگان تامین اجتماعی صاحبان اصلی این بیمارستان ها هستند. مسئولان بدانند که بیمه شدگان تامین اجتماعی از واگذاری بیمارستان های ملکی به وزارت بهداشت راضی نیستند.

وی با انتقاد از طرح ادغام صندوق های درمانی تاکید کرد: اجرای طرح ادغام صندوق های درمانی تامین اجتماعی هزینه بیمه بخشی از جامعه را از دوش دولت برداشته و به بیمه شدگان این سازمان که کارگران هستند تحمیل خواهد کرد چرا که صندوق درمانی تامین اجتماعی از محل درآمد بیمه شدگان این سازمان تامین می شود.

«ایزدان» در ادامه با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی سازمانی غیرعمومی، ‌غیردولتی و بین النسلی است افزود: ادغام صندوق ها به خودی خود هزینه های درمانی کارگران و بازنشستگان را افزایش خواهد داد. واگذاری بیمارستان های ملکی نیز فشار مضاعفی بر دوش کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است درحالی که استفاده از مزایای این بیمارستان ها حق بیمه شدگان است.

به گفته وی ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت با اصل ۴۴ برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد چراکه تامین اجتماعی سازمانی غیرعمومی، ‌غیردولتی و بین النسلی است و اموال و عواید آن نباید در اختیار دولت قرار بگیرد.

تامین اجتماعی ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر