کد خبر: 162693 A

دبیر خانه کارگر تهران:

سوابق کاری کارگرانی که حتی برای یک روز در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار بوده‌اندبرای استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد باید محفوظ بماند.

دبیر خانه کارگر تهران، تغییر شرایط استاندارد سختی کار برخی مشاغل از سوی سازمان تامین اجتماعی را به زیان کارگران مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور دانست.

«اسماعیل حق پرستی» با تاکید بر ‌لزوم آسیب‌شناسی مشاغلی که مشمول قانون سخت وزیان آور هستند به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی باید با توجه به منافع احتمالی کارگرانی که به لحاظ محیطی با ماهیتی مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند نسبت به بازنگری صفات سخت و زیان آور بودن مشاغل اقدام کنند.

او گفت: در کارگاه‌های صنعتی کارگران در طول ساعات کار با عوامل حادثه آفرینی همچون دود کامیون‌ها، گرد و غبار، آزبست، آلودگی صوتی، گرما، خطر سقوط از ارتفاع، ریزش و فروافتادن اجسام و یا جراحت بر اثر ابزار کار مواجه هستند.

این فعال کارگری افزود: هرچند بخش قابل توجهی از این عوامل در نتیجه رعایت استاندارهای ایمنی و بهداشت کار، مهار شدنی‌است اما واقعیت این است که با رعایت کردن همه این استاندار‌ها نمی‌توان عوامل سخت و زیان آور محیط‌های شغلی را به صفر رساند.

وی گفت: در اینکه سخت و زیان آور بودن مشاغل با توجه به تغییر استاندارهای روز نیازمند بازنگری است جای تردید نیست اما مسئله اصلی این است که سوابق کارگران باید از این تغییر و جابجایی مصون بماند.

حق پرستی افزود: محیط کار ممکن است با تغییر استاندراهای ایمنی و بهداشتی از عوامل سخت و زیان آور زدوده‌ شود اما واقعیت این است که تغییر استاندارد‌ها نمی‌تواند سلامتی از دست رفته کارگران را جبران کند.

دبیر خانه کارگر تهران افزود: بنابر این ضروری است که سوابق کاری کارگرانی که حتی برای یک روز در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار بوده‌اند برای استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد محفوظ بماند.

مشاغل سخت و زیان آور دبیر اجرایی خانه کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر