کد خبر: 181625 A

در سال گذشته، ۲۲ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۲۷۳ جلد دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور صادر یا تجدید شده است.

در سال گذشته، ۲۲ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۲۷۳ جلد دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور صادر یا تجدید شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در همین مدت از مجموع این تعداد، ۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۲۰۶ جلد دفترچه برای نخستین بار صادر شده که معادل ۳/۱۷ درصد از آمار فوق را تشکیل می‌دهد.

همچنین در همین مدت ۱۸ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۶۹ جلد دفترچه تجدید شده و ۳۳۳ هزار و ۷۹۸ جلد دفترچه به صورت المثنی صادر شده است.
براساس این گزارش، در سال گذشته ۲۰ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۵۹۱ جلد دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور تأمین اعتبار شده است.

اقتصادی و اجتماعی روابط عمومی سازمان میلیون صدور اجتماعی تأمین بیمه جلد صادر دفترچه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر