کد خبر: 182856 A

در سال ۹۲ انجام شد؛

براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در سال گذشته هزینه نسخ سرپایی رسیدگی شده مراکز درمانی قرارداد تأمین‌اجتماعی، ۲۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال بوده است.

دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی به ۳۰۸ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۰۵ نسخه سرپایی مراکز درمانی طرف قرارداد در سال گذشته رسیدگی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، در سال گذشته هزینه نسخ سرپایی رسیدگی شده مراکز درمانی قرارداد تأمین‌اجتماعی، ۲۴ هزار و ۲۶۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال بوده است.

همچنین در سال ۹۲، به ۳میلیون و ۶۱۵ هزار و ۳۵۸ نسخه بستری مراکز طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی رسیدگی شده که هزینه این نسخ ۲۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد و ۱۲۸ میلیون ریال بوده است.

براساس این گزارش، در سال گذشته، دفاتر رسیدگی به اسنادپزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی به ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۷۱۴ نسخ مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی رسیدگی کرده است.

مطابق با این گزارش، از مجموع ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۷۱۴ نسخ رسیدگی شده مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد، ۲۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۸ نسخه مربوط به پزشکان عمومی، ۳۵ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۲۱۰ نسخه مربوط به پزشکان متخصص و ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۹۶ نسخه مربوط به دندانپزشکان بوده است.

اقتصادی و اجتماعی روابط عمومی سازمان مراکز درمانی میلیون رسیدگی اجتماعی تأمین طرف سرپایی نسخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر