کد خبر: 192635 A

استمرار سوءاستفاده از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی؛

«شعبه ۶ تامین اجتماعی تهران از انجمن صنفی ماهیت شغلی کارگران معرفی شده به این اداره را استعلام نمی‌کند و این موضوع موجب سوء استفاده افرادی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی شده است.»

رئیس انجمن صنفی کارگران بنای سفت کار استان تهران از همکاری نکردن شعبه ۶ تامین اجتماعی استان تهران(شعبه ویژه بیمه این کارگران) با تشکل صنفی کارگران ساختمانی در خصوص شناسایی کارگران و تخصیص سهمیه بیمه خبر داد.

«حسین ناطق» در این باره به ایلنا گفت: شعبه ۶ تامین اجتماعی در منطقه سه راه آذری بدون همکاری انجمن‌های صنفی برای تعداد زیادی از افرادی که هیچ گونه تخصصی در صنعت ساختمان ندارند همانند کارگران بقالی‌ها، طلافروشان و.. از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرده است.

و با بیان اینکه تامین اجتماعی طبق «ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار» باید از افرادی که برای بیمه شدن به این اداره مراجعه می‌کنند معرفی نامه انجمن صنفی مربوطه‌شان را بخواهد، افزود: این در حالی است کهشعبه ۶ تامین اجتماعی تهران از انجمن صنفی ماهیت شغلی کارگران معرفی شده به این اداره را استعلام نمی‌کند و این موضوع موجب سوء استفاده افرادی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی شده است.

به گفته وی، با وجود آنکه طبق قانون کارگران ساختمانی برای بیمه شدن در سازمان تامین اجتماعی نیاز به تاییدیه انجمن‌های صنفی دارند و این انجمن‌ها هستد که باید روند احراز صلاحیت و اشتغال آنان را در مشاغل ساختمانی تایید کنند، اما متاسفانه این موضوع توسط برخی مسئولان نادیده گرفته می‌شود.

ناطق با اشاره به اینکهبیش از ۳۵ هزار کارگر ساختمانی در منطقه سه راه آذری تهران شاغل و ساکن هستنددر ادامه اظهار داشت: شعبه ۶ تامین اجتماعی تهران سهم قابل توجه‌ای از سهمیه بیمه اختصاصی کارگران ساختمانی این منطقه را با سهل‌انگاری در همکاری با نهاد کارگری، به کارگران سایر مشاغل واگذار می‌کند.

استان تهران اشتغال تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی صنعت قانون کسب و کار کارگران ساختمانی بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر