کد خبر: 199709 A

طرح توسعه بخش اطفال بیمارستان تأمین اجتماعی سقز با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد.

طرح توسعه بخش اطفال بیمارستان تأمین اجتماعی سقز با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، طرح توسعه بخش اطفال این بیمارستان با افزایش ۶۰۰ مترمربع فضای فیزیکی واعتبار ۶ میلیارد تومان انجام می‌شود.

همچنین سید تقی نوربخش از بخشهای مختلف بیمارستان تأمین اجتماعی سقز بازدید کرد واز نزدیک با مسائل ومشکلات بیماران آشنا شد.

وی در جریان این بازدید با بیماران، مراجعان وکارکنان دیدار و پس از استماع درخواست‌های آنان دستور بررسی را صادر کرد.

بیمارستان توسعه مدیر اجتماعی تأمین عامل سقز اطفال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر