کد خبر: 201216 A

نماینده کارگران تولیدی تهران:

«در سالهای اخیر ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان شاغل و بازنشسته به بهانه کسری منابع مالی سازمان متزلزل و در برخی موارد متوقف شده است.»

یک فعال کارگری در تهران گفت: ریخت وپاش‌های غیر قانونی در سازمان تامین اجتماعی باعثشده است تا کارگران اکنون برای استفاده از خدمات این سازمان با مشکل مواجه شوند.

«فردین حیدری» عضو شورای اسلامی کار کارخانه تولیدی تهران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در سالهای اخیر ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان شاغل و بازنشسته به بهانه کسر بودجه منابع مالی سازمان متزلزل و در برخی موارد متوقف شده است.

وی از اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و نوسازی و بازسازی صنایع و نیز فراگیر شدن بیمه‌های تکمیلی درمانی در میان جامعه بیمه شدگان شاغل و بازنشسته به عنوان شاهد مدعای خود یاد کرد و گفت: با وجود صراحتی که در قوانین مصوب در خصوص تامین حق بازنشستگی و تامین خدمات درمانی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شده است، اما در سالهای اخیر مسئولان این سازمان با این استدلال که درآمد و هزینه‌های سازمان بایکدیگر همخوانی ندارند از انجام کامل تعهدات قانونی خود سر باززده‌اند.

حیدری افزود: در مورد کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نتیجه چنین وضعیتی سرگردانی در ادارات تامین اجتماعی برای تایید حکم بازنشستگی و برقراری مستمری است.

وی گفت: اگر ریخت‌پاش‌های خارج از قانون در سازمان تامین اجتماعی انجام نمی‌شد بدون شک دیگر دلیلی برای توقف و اخلال در انجام تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی وجود نداشت.

حیدری افزود: وضعیت پیش‌آمده باعثشده است تا نوعی فضای تبعیض آمیز در میان کارگران بیمه شده‌ای که قرار است با اندکی تاخیر نسبت دیگر همکاران خود بازنشسته شوند ایجاد شود.

این مقام صنفی برای بازگردادن شرایط تامین اجتماعی به روال عادی خواستار آن شد تا از یکسو اموالی که در سالهای گذشته بصورت غیر قانونی از این سازمان خارج شده‌اند به سازمان تامین اجتماعی بازگردانده شود و از سوی دیگر با احیای امکان نظارت بیمه شدگان بر سازمان تامین اجتماعی از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

بازنشستگی بودجه تامین اجتماعی جامعه خدمات رسانی درآمد سازمان تامین اجتماعی شورای اسلامی قانون منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر