کد خبر: 208765 A

«بر اساس ابلاغ وزارت کشور در مورد تمدید کارت آمایش مرحله ۹، اعتبار این کارت‌ها از پایان شهریورماه تا پایان آذرماه امسال تمدید می‌شود.»

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز صدور کارت موقت کار اتباع خارجی از ۵ مهرماه خبر داد و گفت: اعتبار این کارت‌ها از پایان شهریور تا پایان آذرماه امسال تمدید می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی اقبالی اظهار داشت: کارت موقت کار اتباع خارجی دارای کارت آمایش مرحله ۹ برای مدت ۳ ماه صادر می‌شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس ابلاغ وزارت کشور در مورد تمدید کارت آمایش مرحله ۹، اعتبار این کارت‌ها از پایان شهریورماه تا پایان آذرماه امسال تمدید می‌شود.

وی افزود: بر این اساس آن دسته از اتباع افغانستان که دارای کارت آمایش مرحله ۹ هستند، می‌توانند به دفا‌تر کفالت، اقامت و اشتغال ۱۴ استان مجاز از روز شنبه ۵ مهرماه به مدت ۱ ماه مراجعه کنند.

دبیر اجرایی کمیته کفالت، اقامت و اشتغال ادامه داد: بر اساس بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱ / ۲۷، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

وی در پایان گفت: در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده(۱۸۱) قانون کار به عمل خواهد آمد.

اشتغال افغانستان بازار کار حداقل دستمزد دولت قانون قانون کار نیروی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر