کد خبر: 212819 A

«حمایت‌های درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی، غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، کمک هزینه ازدواج و مقرری بیمه بیکاری را از جمله تعهدات کوتاه مدت این سازمان است.»

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی جزئیاتی از شرایط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان درسال ۹۳ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سیروس نصیری گفت: مجموعه حمایت‌های این سازمان از بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت، شامل ۹ مورد است.
وی حمایت‌های درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی، غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، کمک هزینه ازدواج و مقرری بیمه بیکاری را از جمله تعهدات کوتاه مدت این سازمان ذکر کرد.
سیروس نصیری ضمن اشاره به بندهایی از شرایط واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان طی سال جاری، اظهار داشت: طبق شرایط مقرر، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به انعقاد قرارداد با کارگاه‌های متقاضی جدید و همچنین تداوم واگذاری برخی از تعهدات مذکور به کارگاه‌های قبلی با رعایت ضوابط اجرایی است.
وی واگذاری تعهدات به کارفرمایان را موجب کاهش ترددهای غیر ضروری به شعب، بهبود فرایندهای پرداخت تعهدات، تکریم ارباب رجوع و تسریع زمان دریافت تعهدات کوتاه مدت دانست.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: آن دسته از شرکت‌ها و موسساتی مشمول این طرح قرار می‌گیرند که انجام تمامی تعهدات کوتاه مدت کارکنان آنان طبق ضوابط قانونی به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
نصیری یادآور شد: انعقاد قرارداد با کارفرمایان مشمول ماده «۶۴» قانون تامین اجتماعی از جمله کارکنان رسمی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع است.

تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر