کد خبر: 213396 A

«طی ۸ سال گذشته کارمندان جزء و مدیران میانی فرصت شناسی هم بودند که از فرصت خالی شدن تامین اجتماعی از کارشناسان و مدیران متخصص غیر سیاسی نهایت بهره را بردند.»

در پی انتشار خبری با عنوان «بازگشت مدیرکل مرتضوی به تامین اجتماعی» در تاریخ ۳۱ شهریورماه، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با ارسالجوابیه‌ایدر واکنش به این خبر مدعی رعایت اصل تخصص‌گرایی در انتصاب مدیران این سازمان شد و انتصاب آقای ستوده خو در سمت «مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران» را نیز بر اساس تخصص ایشان عنوان کرده بود.

در این رابطه ایلنا نیز با ارائه توضیحاتی مدعی شده بود که انتصاب مدیران سیاسی طی سنوات گذشته عامل اصلی بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی بوده است و این رسانه بدون در نظر گرفتن منافع جناحی و سیاسی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ورود افراد سیاسی به سازمان بیمه‌گر کارگران به کار خواهد گرفت.

در همین ارتباط به تازگی سندی در اختیار ایلنا قرار گرفته است که نشان می‌دهد فردی که اینک از سوی نوربخش به سمت مدیرکلی تامین اجتماعی شرق تهران منصوب شده است در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸؛ زمانی که مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر را بر عهده داشته است، با حفظ سمت از جانب جامعه اسلامی فرهنگیان، ریاست ستاد انتخابات محمود احمدی‌نژاد را نیز بر عهده گرفته است.

سپردن یکی از مناصب مهم تامین اجتماعی به رئیس ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفته است که بسیاری از مدیران متخصص و کارآزموده تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به دلیل آنکه حاضر به همرنگی با جریان سیاسی حاکم بر دولت نبودند کنار گذاشته شدند و یا خود با اطمینان به تخصص‌شان ترجیح دادند در فسادی که بخشی از آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس افشا شد شرکت نداشته باشند.

در این میان البته طی ۸ سال گذشته کارمندان جزء و مدیران میانی فرصت شناسی هم بودند که از فرصت خالی شدن تامین اجتماعی از کارشناسان و مدیران متخصص غیر سیاسی نهایت بهره را بردند.

اما نکته قابل تامل این است که با تغییر دولت این انتظار در بین مردم ایجاد شد که رویه سابق به طور کلی تغییر یابد اما برخی تغییرات در سازمان تامین اجتماعی این شائبه را به وجود آورده است که انگار کار بزرگترین نهاد اقتصادی غیر دولتی کشور بدون سیاسی‌کاری و تطمیع منافع جناح‌های سیاسی - حتی ناهمسو - به پیش نمی‌رود.

تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر