کد خبر: 222629 A

برای دریافت شکایات:

این نهاد قضایی اعلام کرد هیات بازرسی امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارت خانه مستقر شده است و چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیات بازرسی مستقر مراجعه یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس بگیرند.

هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی مستقر شد.

به گزارش ایلنا، این نهاد قضایی اعلام کرد هیات بازرسی امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارت خانه مستقر شده است و چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیات بازرسی مستقر مراجعه یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس بگیرند.

ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیshekayat. bazresi. irآماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.

تامین اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور شماره تلفن کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون هیات وزارت بازرسی مستقر شکایات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر