کد خبر: 222845 A

فردا در نمایشگاه مطبوعاتگروه‌هایی از کارگرانی که طی یک سال اخیر مورد کم‌توجهی مطبوعات قرار گرفته‌اند از نقاط مختلف کشور خود را به مصلی تهران می‌رسانند و به صورت رودر رو با نمایندگان رسانه‌ها گفتگو خواهند کرد.

خبرنگاران گروه کارگری ایلنا روز پنجشنبه(۲۲ آبان) با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، ضمن پوشش خبری حضور کارگران در غرفه ایلنا، به سئوالات بازدیدکنندگان پاسخ می‌دهند.

فردا در نمایشگاه مطبوعات، گروه‌هایی از کارگرانی که طی یک سال اخیر مورد کم‌توجهی مطبوعات قرار گرفته‌اند از نقاط مختلف کشور خود را به مصلی تهران می‌رسانند و به صورت رودر رو با نمایندگان رسانه‌ها گفتگو خواهند کرد.

همچنین فردا در ساعت ۱۶ «سهراب قنبری» کارشناس روابط کار برای پاسخ‌گویی به سئوالات صنفی بازدیدکنندگان در خصوص قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه در غرفه ایلنا حضور پیدا خواهد کرد.

غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات از طریق ورودی ۱۸، راهرو شماره ۲۰ قابل دسترسی است.

آیین نامه پوشش رسانه قانون کار مطبوعات نمایشگاه مطبوعات کارگری ایلنا صورت فردا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر