کد خبر: 42650 A

عسگراولادی:

رقیب هیچ وقت خطرناک نبوده و نیست. باید باور داشته باشیم رقبای ما هم به اندازه ما دلشان برای مملکت می سوزد.

رقیب هیچ وقت خطرناک نبوده و نیست. باید باور داشته باشیم رقبای ما هم به اندازه ما دلشان برای مملکت می سوزد. ما در انتخابات نباید به شرط پیروزی شرکت کنیم و اگر توفیق پیدا نکردیم مفهوم آن این باشد که شکست خورده ایم یا تصور کنیم که تقلب شده است و مفهوم این آن است که مردم شخص دیگری را برای خدمت برگزیده اند.

به گزارش ایلنا، حبیب الله عسگراولادی در گفتگو با روزنامه خراسان به برخی شبهه ها درباره مواضع اخیرش پاسخ داده است. متن این گفتگو را در ادامه بخوانید؛

حبیب ا... عسگر اولادی در جایی سخن از نگاشتن نامه هایی خصوصی به رهبری کرده بود. در این خصوص از او برخی جزییات این نامه ها را خواستیم اما او ضمن تایید مجدد وجود چنین مکاتباتی پاسخ داد: اگر این نامه‌نگاری‌هاقابل انتشار بود که منتشر می‌کردیم.البته وی در مورد اینکه آیا در این نامه در خواستی درباره تغییر وضعیت موسوی و کروبی بوده است تاکید کرد: فقط همین را بگویم که این نامه ها هیچ کدام در مورد وضعیت موسوی و کروبی نبوده است.

وی با بیان اینکه تا کنون رایزنی یا دیداری با آقایان موسوی و کروبی نداشته وبرای تغییر وضعیت آنها نیز اقدامی نکرده ام اظهار داشت: مواضع من طی مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه‌های من شفاف و روشن است و فکر نمی کنم ابهامی باشد که نیازی به رایزنی داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شما هنوز از ناحیه فتنه گرهایی که این دو را احاطه و مفتون کردند احساس خطر می کنید یا خیر نیز گفت: فتنه سال 88 در قیام تاریخی 9دی مهار و کنترل شد. اما اینکه بگوییم آمریکایی ها و اذنابشان دست برداشته اند و دیگر توطئه و فتنه گری نمی کنند یک خیال خام است. آنها خود را برای بازتولید فتنه 88 در انتخابات سال 92 آماده می کنند. پیاده نظام و سواره نظام این فتنه گری هم برای مردم شناخته شده اند.وی احتمال ادامه فتنه گری از سوی همان کسانی که موسوی و کروبی را احاطه کرده بودند در صورت رفع حصرآنها را رد نکرد و در این زمینه خاطر نشان کرد: همان کسانی که آن شرارتها را در داخل و خارج از کشور پدید آوردند هنوز فعال بوده و همچون آتش زیر خاکستر منتظر فرصت هستند.

بنده گفته ام صحنه انقلاب صحنه رقابت است نه منازعه

وی همچنین در پاسخ به این که مواضع شما بعضاً با استقبال رسانه های خارجی و نیروهای مخالف نظام قرار گرفته، ارزیابی شما در این خصوص با توجه به هشدار امام(ره) در مورد هوشیاری مقابل تشویق دشمنان چیست؟ افزود: رسانه های خارجی به مواضع بنده به دیده تردید نگاه می کنند برخی هم به ظاهر آن را تأیید کردند.

باید دید آن ها به چه چیزی مهر تأیید زده اند. بنده به کسانی که فتنه زده شده اند گفته ام که برگردید به دامن انقلاب و مردم. آیا رسانه های خارجی از آن استقبال کردند؟ بنده گفته ام صحنه انقلاب صحنه رقابت است نه منازعه. آیا رسانه های دشمن از این موضع حمایت کرده اند؟ بنده صریح گفته ام که بسترسازان فتنه بیایند از توطئه نرم آمریکا و اذناب داخلی علیه انقلاب تبری بجویند آیا رسانه های دشمن از این استقبال کرده اند؟ بنابراین این شبهه ای که سوال فرمودید حداقل با اظهارات بنده تطبیق ندارد بی تردید دشمنان انقلاب اسلامی از بازگشت یاران انقلاب که غافلانه مفتون شدند به خیمه انقلاب و ولایت خشنود نیستند.

رقبای ما دلشان به اندازه ما برای مملکت می سوزد

عسگراولادی همچنین در پاسخ به این که بهترین راهکار عملی شما برای پیروزی اصولگرایان در انتخابات آتی چیست؟ تا چه میزان رقبایی همچون اصلاح طلبان یا دولت را رقیب خطرناکی برای خود می دانید؟ افزود: رقیب هیچ وقت خطرناک نبوده و نیست. باید باور داشته باشیم رقبای ما هم به اندازه ما دلشان برای مملکت می سوزد. ما در انتخابات نباید به شرط پیروزی شرکت کنیم و اگر توفیق پیدا نکردیم مفهوم آن این باشد که شکست خورده ایم یا تصور کنیم که تقلب شده است و مفهوم این آن است که مردم شخص دیگری را برای خدمت برگزیده اند. فقط باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشت تا مشکلات مملکت حل شود.عسگراولادی همچنین در پاسخ به این که برخی اصلاح طلبان و حتی رئیس دولت اصلاحات از سخنان شما استقبال کردند و نامه نوشتند، آیا می خواهید تجربه نامه نگاری های گذشته را تکرار کنید؟ این اقدام را تا چه میزان در تغییر فضای سیاسی کشور مناسب می بینید؟ افزود: دوستان اصلاح طلبان باید نصایح بنده را خیرخواهانه بدانند و به بی مهری با نظام و مردم پایان دهند و با فتنه سازان و فتنه گران مرز خود را روشن کرده و «نه» بگویند و توطئه های دشمنان را خنثی کنند. در مورد نامه ها هم بنده پاسخ کسانی که نامه نوشتند را دادم و در روزنامه ها هم انعکاس داشته است و فکر می کنم این نامه نگاری ها فضای گفت وگوی سیاسی را تلطیف کرده و می کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر