کد خبر: 49312 A

یک پدر فرانسوی که دو سال است از ملاقات پسرش محروم بوده، در اعتراض به عدم صدور مجوز دادگاه برای دیدن فرزندش از روز جمعه تا دوشنبه را بالای جرثقیلی در شهر نانت سپری کرد.

یک پدر فرانسوی که دو سال است از ملاقات پسرش محروم بوده، در اعتراض به عدم صدور مجوز دادگاه برای دیدن فرزندش از روز جمعه تا دوشنبه را بالای جرثقیلی در شهر نانت سپری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از انتخاب؛ وی پبام اعتراض خود را برروی دیواره جرثقیل نوشت: «نجات دادن کودکان از عدالت». فرزند این فرد نزد همسر مطلقه اش زندگی می کند. با ورود وزیر دادگستری فرانسه به ماجرا، این پدر ناراضی از جرثقیل پایین آمد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر