کد خبر: 49328 A

کوتاه‌ترین خطبه نهج‌البلاغه، خطبه شماره 9 است که در آن حضرت علی(ع) طلحه و زبیر و همراهانش در جنگ جمل را توبیخ و سرزنش می‌کند.

کوتاه‌ترین خطبه نهج‌البلاغه خطبه شماره 9 و طولانی‌ترین خطبه، خطبه قاصعه است.

به گزارش ایلنا به نقل از نامه، حاج سید علینقی (فیض الاسلام) در شرح نهج‌البلاغه، طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین خطبه، نامه و حکمت را معرفی می‌کند. براساس گفته‌های فیض‌الاسلام طولانی‌ترین خطبه نهج البلاغه، خطبه 234 است که به خطبه قاصعه معروف بوده و درباره سپاس خداوند سبحان و نکوهش از شیطان است.

کوتاه‌ترین خطبه نهج‌البلاغه، خطبه شماره 9 است که در آن حضرت علی(ع) طلحه و زبیر و همراهانش در جنگ جمل را توبیخ و سرزنش می‌کند.

طولانی‌ترین نامه نهج‌البلاغه، نامه 53 است که در آن عهد و پیمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر در دستور دادرسی و امور رعیت‌پروری و آداب مملکت‌داری و طریق لشکرکشی و پند و اندرز است.

کوتاه‌ترین نامه نهج‌البلاغه، نامه 79 است که در آن امام علی(ع) به سرداران و لشکرها را به پیروی از حق واداشته و از باطل و نادرستی ترسانده است.

طولانی‌ترین حکمت نهج‌البلاغه، حکمت 139 است که خطاب به کمیل و درباره علم و دانش و دانشمندان و ستوران ائمه(ع) است.

کوتاه ترین حکمت نهج‌البلاغه نیز حکمت 434 است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر