کد خبر: 49383 A

او با فرارش از خانه سوژه داغ رسانه ها شد. این اقدام او باعث شد که دولت نیز از او حمایت کند و عقد او را در 18 سالگی باطل اعلام کند.

 یک دختر هندی که در یکسالگی به عقد پسری سه ساله در آمده بود، در سن 18 سالگی از خانه شوهر گریخت و به این موضوع اعتراض کرد. ولی دولت از خانواده این دختر حمایت کرد.

"ساکارا لاکسمی" وقتی به این عقد ظالمانه پی برد با مخالفتهای شدید خود نارضایتی اش را به خانواده خود اعلام کرد ولی با بی توجهی آنها روبرو شد.

او با فرارش از خانه سوژه داغ رسانه ها شد. این اقدام او باعث شد که دولت نیز از او حمایت کند و عقد او را در 18 سالگی باطل اعلام کند.

یکسال پس از این ماجرا، پسری 23 ساله به نام "ماهاندرا" به خواستگاری او آمد. این دختر هندی هم اکنون 19 سال دارد و چند روز پیش زندگی مشترک خود را آغاز کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر