کد خبر: 49400 A

مشایی در حالی که حیاط ساختمان هیات دولت را ترک می‌کرد، در برابر اصرار خبرنگاران که از او خواستند بماند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد، خطاب به آنها با خنده گفت: موجیم که آسودگی ما عدم ماست؛ باید برویم.

مشایی گفت:: موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

مشایی در حالی که حیاط ساختمان هیات دولت را ترک می‌کرد، در برابر اصرار خبرنگاران که از او خواستند بماند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد، خطاب به آنها با خنده گفت: موجیم که آسودگی ما عدم ماست؛ باید برویم.

مشاور رییس‌جمهور در پاسخ به پرسشی در مورد انتخابات گفت: انتخابات کار ملت است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر