کد خبر: 50627 A

سازمان بورس و امور دانشجویان وزارت علوم، برای به جریان افتادن پرونده‌ی بورسیه دانشجویان مجرد، از آن‌ها تعهد ازدواج اخذ می‌کند.

سازمان بورس و امور دانشجویان وزارت علوم، برای به جریان افتادن پرونده‌ی بورسیه دانشجویان مجرد، از آن‌ها تعهد ازدواج اخذ می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از دانا، سازمان بورس و امور دانشجویان وزارت علوم، برای به جریان افتادن پرونده‌ی بورسیه دانشجویان مجرد، از آن‌ها تعهد ازدواج اخذ می‌کند.

بر اساس این تعهد‌نامه دانشجویان مجردی که بورسیه شده‌ و تمام مراحل قانونی را طی کرده‌اند، متعهد می‌شوند ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اولین مقرری بورس، اسناد مثبته‌ی ازدواج را به این اداره تسلیم نمایند.

این در حالی است که این اقدام رویه‌ای غیرقانونی بوده و در اسناد و قوانین بورسیه وزارت علوم مورد اشاره قرار نگرفته است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر