کد خبر: 63142 A

پاسخ روزنامه ایران به این سوال:

اگه دیدید یه نفر نه به سمت راست حرکت می​کنه و نه به سمت چپ و دوست داره راه مستقیم رو بره، بدونید منحرفه!

انحراف بوی خاصی داره و اگه کسی بوی انحراف داد، سریعا ما رو خبر کنید.

به گزارش نامه، روزنامه ایران در ستون شیپورچی خود که عنوان «مشاوره انتخاباتی» داشت، نوشت:

علاقه خاصی به مهندسی انتخابات دارم. لطفا مرا راهنمایی کنید؟

بستگی دارد که شما کدام مهندس را بگویید. متاسفانه یکی از کاندیداهای انتخابات که مهندس نیز هست، به هیچ وجه قابل کنترل و قابل مدیریت نیست و ممکن است به جای مهندسی انتخابات با پدیده انتخاب مهندس روبرو شویم. بهترین راه برای مهندسی انتخابات، جلوگیری از حضور مهندس است!

روش​های تشخیص انحراف چیست؟
1-بو کردن: انحراف بوی خاصی داره و اگه کسی بوی انحراف داد، سریعا ما رو خبر کنید.
2-اگه دیدید یه نفر نه به سمت راست حرکت می​کنه و نه به سمت چپ و دوست داره راه مستقیم رو بره، بدونید منحرفه!

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر