کد خبر: 63148 A

بر اثر زلزله 6.1 ریشتری گسل‌ها، حفره‌ها، شکاف‌ها ایجاد شده و شاهد بالا آمدن آب در بخش شنبه شهرستان دشتی استان بوشهر بودیم.

بر اثر زلزله 6.1 ریشتری گسل‌ها، حفره‌ها، شکاف‌ها ایجاد شده و شاهد بالا آمدن آب در بخش شنبه شهرستان دشتی استان بوشهر بودیم.

به گزارش ایلنا به نقل از نامه، هرنوع زلزله ای، هراندازه کم اهمیت باشدباز شکافهایی در پوسته زمین ایجادمی کند ودر ناحیه مرکز زلزله بیشتر مشاهده می شود.شکافها گاهی بصورت شعاعی از یک مرکز می باشد اما بیشتر بی نظم بوده ودر جهات مختلف پراکنده است.شکاف دردامنه کوهها در جهت دامنه ودر کرانه ودر طول آن ایجاد می شود. پهنای شکافها از 20سانتیمتر تا 10یا15 متر هم مشاهده شده است وطول چند کیلومتر.این شکافها با نخستین تکانها بوجود می آید وممکن است در تکانهای بعدی بیشتر شود.گاهی گسله ها ی هم ایجاد شده است نمونه گسل سن اندریاس 1906.

اگر شکافها از آبرفتهای کف دره یا دشت عبور کند در عمقی از این آبرفت آب وجود داشته باشد با خود گل وگاهی گازهایی راکه در هوا مشتعل می گردد،خارج می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر