کد خبر: 67576 A

بر اساس بخشنامه ای كه یك مسئول فرهنگی به دستگاهها و بخش های زیرمجموعه خود ابلاغ كرده، قرار است مبلغ یكصد هزار تومان كارت هدیه در اختیار كارمندان زن قراردادی و رسمی این نهاد قرار بگیرد تا برای تهیه هر نوع پوشش اسلامی مورد تایید هزینه شود.

به گزارش نیمروز به نقل از خراسان، بر اساس بخشنامه ای كه یك مسئول فرهنگی به دستگاهها و بخش های زیرمجموعه خود ابلاغ كرده، قرار است مبلغ یكصد هزار تومان كارت هدیه در اختیار كارمندان زن قراردادی و رسمی این نهاد قرار بگیرد تا برای تهیه هر نوع پوشش اسلامی مورد تایید هزینه شود.

این مسئول در بخشنامه خود از كارمندان زن خواسته است بهتر است این هدیه صرف خرید چادر شود تا مشوقی برای گسترش این فرهنگ در ادارات و سازمانها باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر