کد خبر: 80526 A

معاون عمرانی استانداری اصفهان در گفتگو با ایلنا:

ازابتدا تاکنون اشکال مشارکت کمتر افراد متخصص و قابل را برای نامزدی شوراهای اسلامی در روستاها داشته ایم وقتی روستائیان می بینند که کمتربه روستاها توجه می شود مشارکت آنها نیز برای ثبت نام در شورای روستا کمتر می شود.

ایلنا – کاشان: معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: متاسفانه از ابتدا تاکنون اشکال مشارکت کمترمردم را برای نامزدی شوراهای اسلامی در روستاها داشته ایم، وقتی روستائیان می بینند که کمتر به روستاها توجه می شود مشارکت آنها نیز برای ثبت نام در شورای روستا کمترمی شود.

مهدی جمالی نژاد در حاشیه بهره برداری از شربت خانه های سنتی کاشان در گفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان با تاکید براینکه مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به کسانی که تجربه کافی دارند رای دهند تا بتوانند شهر و روستا را از عقب افتادگی نجات دهند و به یک شهر و یا روستای سرآمد و توسعه یافته تبدیل کنند. گفت: اگر کسانی که تجربه دارند و کار بلد هستند بتوانند در شوراهای اسلامی شهر ورود پیدا کنند یقینا خواهند توانست شهر سرآمد و توسعه یافته داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم افراد کم تجربه و غیر متخصص را در شورای شهر انتخاب کنند شهرشان به یک شهر بی برنامه و عقب افتاده تبدیل خواهد شد. گفت: حتما مردم کسانی را برای شورای شهر انتخاب کنند که رشته های مرتبط با شهر را داشته باشند، نه اینکه در انتخاب افراد در شورای شهر مسائل سیاسی شهر لحاظ شود.

معاون عمرانی استانداری اصفهان در پاسخ سوال خبرنگار ایلنا در کاشان دلیل کمتر حضور یافتن افراد متخصص و قابل در شوراهای اسلامی روستاها در این دوره از انتخابات گفت: متاسفانه از ابتدا تاکنون اشکال مشارکت کمترافراد متخصص و قابل را برای نامزدی شوراهای اسلامی در روستاها داشته ایم وقتی روستائیان می بینند که کمتر به روستاها توجه می شود مشارکت آنها نیز برای ثبت نام در شورای روستا کمترمی شود.

مهدی جمالی نژاد با تاکید بر اینکه محورتوسعه استانها باید درروستاها متمرکزشود گفت: یکی از سیاستهایی که اخیرا روی آن کار می کنیم توجه به ورود بیشتر افراد به عنوان عضو شورا درانتخابات روستاها می باشد.

وی متوازن نبودن توسعه روستاها همزمان با شهر ها را دلیل اصلی کاهش ماندگاری جمعیت روستایی دانست و گفت: اگررشد یکنواخت و متوازن در روستاها همزمان با سطح استان و شهرستان انجام گیرد مهاجرت جمعیت روستایی نیز به شهر کمتر خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر