کد خبر: 48994 A

از لحاظ ارتکاب جرم؛

استان کردستان همواره به عنوان یکی از استان‌های امن مطرح و از حیث ارتکاب جرم در زمره استان‌های برتر و سفید قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سنندج گفت: استان کردستان از لحاظ ارتکاب جرم، جزو یکی از استان‌های سفید کشور است.

به گزارش ایلنا، اکبر جوهری در ششمین جلسه ستاد ویژه مقابله با جرائم خاص دادگستری کردستان اظهار داشت: جرائم خاص نوعا جرائمی هستند که به لحاظ نرخ تکرار و فراوانی آن و یا باور عمومی و جامعه و یا حاکمیت نسبت به آن‌ها حساسیت نشان می‌دهد و ضروری است که با سرعت و قاطعیت بیشتری نسبت به کشف و تعقیب چنین جرائمی اهتمام شود.

وی تصریح کرد: ایراد ضرب و جرح، سرقت به ویژه سرقت‌های خرد، جرائم مواد مخدر و تجاوز و تصرف به عرصه‌های ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به عنوان عمده‌ترین جرائمی هستند که از نرخ ارتکاب بیشتری نسبت به سایر جرائم برخوردارند که واجد طرح و بررسی در ستاد جرائم خاص هستند.

جوهری افزود: البته استان کردستان همواره به عنوان یکی از استان‌های امن مطرح و از حیث ارتکاب جرم در زمره استان‌های بر‌تر و سفید قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب سنندج ادامه داد: اخیرا مشاهده شده که پدیده تصرفات اراضی ملی و کشاورزی در استان به ویژه سنندج در حال رشد است که باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

وی بیان داشت: یکی از عوامل سرقت خودرو و وسایل داخل آن در سنندج، بافت شهری فاقد پارکینگ است که تاکنون اقدام خاصی در این خصوص معمول نشده است به طوری که شبانه خودرو‌ها در خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر‌‌ رها و پارک می‌شود.

جوهری گفت: تاکنون ۳۴ مورد بازرسی در سطح استان از محاکم، زندان‌ها و مراجع انتظامی و ضابطین به عمل آمده که در مقایسه با سال گذشته از روند رو به رشدی برخوردار بوده است.

دادستان سنندج در پایان یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع تا رسیدن به رسالت تعریف شده کلیه اعضا باید با جدیت و اهتمام بیشتری قدم بردارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر