کد خبر: 12706 A

دفتر نمایندگی اتاق تعاون شهرستان سیرجان امروز پس از سه سال بازگشایی شد/ با تشکیل و گسترش اتاقهای تعاون امور تعاونیها به خود تعاونیها واگذار می گردد.

ایلنا - كرمان: دفتر نمایندگی اتاق تعاون شهرستان سیرجان امروز پس از سه سال بازگشایی شد

به گزارش ایلنا، احمد رحمانی مدیرکل در مراسم بازگشایی دفتر نمایندگی اتاق تعاون سیرجان گفت: اتاقهای تعاون در راستای سیاستهای دولت در واگذاری فعالیتهای تصدی گری به بخش غیردولتی ایجاد شده اند و در واقع با تشکیل و گسترش اتاقهای تعاون امور تعاونیها به خود تعاونیها واگذار می‌شود.

وی اتاقهای تعاون را برآمده از خودتعاونیها دانست و افزود: سهولت شکل گیری تعاونیها و پیشرفت امور تعاونیها در راستای توانمند سازی آنها از مهمترین اهداف ایجاد و گسترش اتاقهای تعاون در کشور است.

اتاق تعاون سیرجان هم اکنون با دو نیرو در بلوارمالک اشتر سیرجان فعال است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر