کد خبر: 12707 A

فرماندار سیرجان:

کرمان-ایلنا:فرماندار شهرستان سیرجان در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان گفت: سهم اشتغال ایجادی و تثبیتی در شهرستان سیرجان، امسال 6416 شغل است که از این آمار 3656 مورد به ایجاد فرصت های شغلی جدید اختصاص یافته است

ایلنا - كرمان: فرماندار شهرستان سیرجان در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان گفت: سهم اشتغال ایجادی و تثبیتی در سیرجان، امسال 6416 شغل است که از این آمار 3656 مورد به ایجاد فرصتهای شغلی جدید اختصاص یافته است

به گزارش ایلنا، علی توحیدی با بیان اینکه تعهد اشتغالزایی پارسالاین شهرستان ایجاد 7149 فرصت شغل بوده گفت: با همت بیش از 30 دستگاه اجرایی شهرستان سیرجان، این شهرستان موفق شد در این زمینه 47.2 درصد بیش از تعهد خودفرصت شغلی جدید بوجود آورد.

دراین جلسه حسن پورنماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این شهرستان در بخشهای گوناگون گفت: حق مردم شهرستان سیرجان این است که مسؤلان با همت بیشتری به مردم خدمت رسانی کنند.

وی با تأکید بر تشکیل اتاق فکر درفرمانداریها برای ترویج اقتصاد مقاومتی گفت: با تدبیر مناسب می توان به اندازه کلاستان در شهرستان سیرجان شغل ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه بزرگترین سرمایه گذاری خارجی کشورتوسط سرمایه گذاران قطری در سیرجان انجام شده است گفت: باید با تدبیر مناسب واستفاده از ظرفیتهای ممکن نرخ بیکاری را در شهرستان سیرجان به صفر رسانید.

وی با اشارهبه ظرفیت بسیار مناسب منطقه ویژه اقتصادی سیرجان گفت: مسؤلان باید با تمام توان وبا رویکرد شتابان شرایط جذب سرمایه های داخلی و خارجی را برای اشتغال زایی درشهرستان سیرجان را فراهم کنند.

در ادامه جلسه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیاستان نیز با اشاره به ادغام سه وزارت خانه و تشکیل حوزه وسیع تعاون، کار و رفاهاجتماعی گفت: این وزارت خانه در حوزه کار باید روابط کارگر و کارفرما را بر اساسرویکرد سازشی در شوراهای سازش تنظیم کند و برای این امر در استان کرمان سالانهپرونده های زیادی البته با رویكرد سازشی مورد بررسی قرار می گیرد.

رحمانی با اشاره به حوزه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گفت: بر اساس قانون، این وزارت خانه هماهنگ کننده بازاراشتغال است و در مقوله اشتغال تمام ارکان نظام باید دخیل شوند.

وی با تأکید بر کار فرهنگی در حوزه کار گفت: ائمه جماعات و جمعه و همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید همسو و  با رویکرد هماهنگی و هم افزایی در حوزه اصلاح فرهنگ کار تلاش کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشارهبه حوزه وسیع و مهم تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: بر اساس قانون باید 25 درصد از اقتصاد ملی کشور در حوزه تعاون رقم بخورد؛ زیرا در این بخشعدالت اجتماعی و توزیع ثروت به خوبی پیاده می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه بخش تعاون در دولتهای نهم و دهم گفت: تعاونیهای مسکن مهر، سهام عدالت، توسعه کشاورزی مهر و تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانها از بارزترین طرحهای دولت در بخش تعاون است و مشکل اشتغال کشور نیز فقط با گسترش تعاونیها و ارتقأ مهارت جوانان قابل حل است.

وی با بیان اینکه، هم منابع بانکهای استان و هممصارف آنها در سال گذشته رشد داشته، خواستار همکاری بیشتر بانکهای استان در پرداخت تسهیلات اشتغال زا در بخشهای مشاغل خانگی و بنگاههای اقتصادی زود بازده شد.

در این جلسه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان قول مساعد داد شهرستان سیرجان بیش از 150 درصد تعهدش در زمینه ایجاد و تثبیت شغل طی سال 1391 را عملیاتی کند.

آذر پیرا با بیان اینکه اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان سیرجان در شاخصهایی نظیر بند و ماده 80 در زمینه تخفیفات بیمهای کارفرما، مصوبات کارگروه اشتغال و ثبت فرصتهای شغلی در سامانه رصد طی سال 1390بین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده، گفت: تنظیم روابط کارگر و کارفرما به صورت سازشی یکی از اولویتهای کاری این اداره است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر