کد خبر: 12708 A

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان:

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: شهرستان سیرجان در بخشهای کشاورزی، صنعتی و تجاری از بهترین ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در استان برخوردار است.

کرمان - ایلنا: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: شهرستان سیرجان در بخشهای کشاورزی، صنعتی و تجاری از بهترین ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در استان برخوردار است.

به گزارش ایلنا، مدیر کل با اشاره به ادغام قانونی، مبارک و بهجای وزارت خانه ها گفت: کارکنان مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانباید با تعامل و خدمت صادقانه بهترین الگوی ادغام در وزارت خانه در سطح كشور باشند به طوری که مردم استان، خروجی مفید ناشی از ادغام یعنی سرعت در خدمت رسانی وتكریم مردم را به خوبی احساس کنند.

رحمانی با تأکید بر تعامل بین دستگاهی در شهرستانها گفت: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای استان کرمان باید با حفظ استقلالبهترین تعامل و همکاری را با همه دستگاههای اجرایی ائمه جمعه،فرمانداران ونمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

وی با تأکید بر گسترش فرهنگ تعاون در شهرستانها افزود: مشکل بیکاری در شهرستانهای استاناز طریق تشکیل تعاونیهای توانمند قابل حل است.

رحمانی تشکیل و حمایت از تعاونیهای توسعهکشاورزی را یکی از بهترین خط مشیهای دولت در زمینه؛ ایجاد شغل و توسعه كشاورزیاعلام کرد و افزود: با تدبیر مناسب دولت، تسهیلات ارزان قیمت به طرح های توسعهکشاورزی، اختصاص می یابد.

وی تمام کارکنان این اداره کل را به مصرف بهینه وصرفه جویی در امور اداری و حتی شخصی توصیه کرد و افزود: بنا به فرمایشات رهبر معظمانقلاب همه ما موظفیم در محیط کار و خانواده ارکان اقتصاد مقاومتی را به کار گیریم.

در این جلسه ضمن بررسی مشکلات تعاونیهای بحران زده، راهکارهای رفع این مشکلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و رئیساداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان نیز از آخرین وضعیت کاری ایناداره گزارشی ارائه کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر