کد خبر: 1684 A

مدیر كل حمل ونقل و پایانه های استان:

درج مشخصات كامل صاحبان كالا در بارنامه‌های صادره از سوی شركت‌ها و موسسات حمل و نقل كالا ی جاده ای احتمال صدور بارنامه‌های صوری و مشكلات بعدی صاحبان كالا را كاهش و موجب تسریع در رسیدن كالا به مقصد نهایی می‌شود.

كرمان - ایلنا: درج مشخصات كامل صاحبان كالا در بارنامه‌های صادره از سوی شركت‌ها و موسسات حمل و نقل كالا ی جاده ای احتمال صدور بارنامه‌های صوری و مشكلات بعدی صاحبان كالا را كاهش و موجب تسریع در رسیدن كالا به مقصد نهایی می‌شود.

به گزارش ایلنا گفت: رساندن صحیح و سالم كالا به مقصد از مسئولیت‌های قانونی شركت‌های حمل و نقل جاده‌‌ای كالا است و تمامی شركت‌های كالا برای این امر باید بارنامه با مشخصات كامل فرستنده و گیرنده صادر نماید.

وی افزود: درج كد ملی فرستند و گیرنده و یا كدشناسه ملی فرستنده و گیرنده در بارنامه‌های صادره الزامی است وشركت‌ها و موسسات حمل و نقل كالای استان موظفند در تنظیم بارنامه‌های صادره دقت كافی داشته باشند تا آدرس و مشخصات كامل گیرنده كالا به صورت كامل و دقیق درج گردد.

جمیلی تصریح كرد: رعایت درج مشخصات كامل صاحبان كالا در بارنامه های صادره از سوی شركتها و موسسات ضمن جلوگیری از سرگردانی رانندگان در هنگام تحویل كالا بروز مشكلاتی نظیر نرسیدن بار به مقصد، عدم امكان ردیابی دقیق حمل كالاهای قاچاق ومشكلات مربوط به آن جلوگیری می کند.

وی یاد آور شد: در این زمینه شركت یا مؤسسه حمل و نقل صادركننده بارنامه در صورت عدم درج مشخصات كامل صاحب كالا مسئول خسارت وارده به صاحب كالا و راننده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر