کد خبر: 29981 A

راننده سواری كرایه بین شهری مسیر ماهان – كرمان كیف دستی حاوی 31 میلیون و پانصدهزارتومان وجه نقد را به صاحبش برگرداند.

کرمان-ایلنا: راننده سواری كرایه بین شهری مسیر ماهان – كرمان كیف دستی حاوی 31 میلیون و پانصدهزارتومان وجه نقد را به صاحبش برگرداند.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان كرمان، راننده سواری كرایه بین شهری مسیر ماهان – كرمان به نام ایمان خالقی ماهانی كیف دستی حاوی 31 میلیون و پانصدهزارتومان وجه نقدو یك دسته چك بانكی به همراه یك شناسنامه و كارت عابر بانك رایافته و همان روز آنرا به صاحش برگرداند.

بنا به این گزارش: ایمان خالقی پس از یافتن كیف دستی برروی صندلی عقب خودروی خود فورا به شركت حمل و نقل تحت پوشش مراجعه وپس از پیگری های مستمر برای یافتن نشانه صاحب كیف موفق می شودازطریق عابر بانك موجود دركیف به بانك مرجع مراجعه وبااخذشماره تماس، باوی ارتباط برقرار کنید.

به گزارش واصله:، ایمان خالقی راننده صدیق بین شهری ماهانی پذیرفتن هرگونه پاداشی از طرف صاحب كیف را رد كرد و گفت: زندگی خیلی عادی دارم و فقط اجر این عمل خود را از خداوند طلب می كنم.

نكته حائز توجه این بود كه این اتفاق درهفته ملی حمل و نقل و رانندگان رخ می دهد.

گفتنی است: جمیلی كرمانی مدیركل حمل و نقل پایانه های استان كرمان صداقت و وجدان كاری آقای ایمان خالقی را ستود وبه نحو مقتضی از ایشان تقدیر کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر