کد خبر: 33246 A

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كرمان:

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان كرمان گفت: قانونی شدن بیمه تضمین كیفیت می تواند عامل مهمی در پیشگیری از حوادث واتفاقات باشد.

کرمان - ایلنا: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان كرمان گفت: قانونی شدن بیمه تضمین كیفیت می تواند عامل مهمی در پیشگیری از حوادث و اتفاقات باشد.

به گزارش ایلنا، "حمید خالقی" در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که با موضوع رسیدگی به اتفاقات و حوادث ناشی ازمصرف ناصحیح گاز تشکیل شده بود افزود: حوادث واتفاقات ناشی از مصرف ناصحیح گازعواقب وخیم اقتصادی واجتماعی را برای جامعه به بار می آورد كه انتظار می رود با همفكری وهم اندیشی در جهت جلوگیری از این گونه حوادث واتفاقات چاره اندیشی شود.

وی قانونی شدن بیمه تضمین كیفیت را عامل مهمی در پیشگیری از حوادث مرتبط با مصارف گاز خانگی دانست وبیان داشت:معاونت اجتماعی این موضوع را از معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مجمع نمایندگان استان، استانداری و برخی از كمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد كرد.

خالقی یادآور شد:در طرح بیمه تضمین كیفیت هر گونه خدمات رسانی به ساختمانها واماكن منوط به داشتن بیمه تضمین كیفیت است و تأیید آن نیز در گرواستفاده استاندارد ازامكانات و تجهیزات ساختمانی وعدم دخل وتصرف در خدمات ارائه شده پس از تأیید كارشناسان مربوطه است.

وی تصریح كرد:بسیاری از حوادث واتفاقات به واسطه دخل و تصرف خارج از قائده به تجهیزات خدمات رسانی است كه باید از آن جلوگیری به عمل آورد.

 نماینده آموزش و پرورش در این جلسه، جهت بازدید از تمامی مدارس و ساختمانهای مرتبط این اداره در استان در جهت پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی اعلام آمادگی كرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر