کد خبر: 40382 A

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان:

در مقطع حساس کنونی برای انعکاس واقعه بزرگی مانند انقلاب اسلامی ایران، رسانه ها باید فعال، با برنامه و تمام عیار در صحنه حضورداشته داشته باشند.

کرمان-ایلنا: درمقطع حساس کنونی برای انعکاس واقعه بزرگی مانند انقلاب اسلامی ایران، رسانه ها باید فعال، با برنامه وتمام عیار در صحنه حضورداشته داشته باشند.

به گزارش ایلنا حجت الاسلام موسوی مدیر کل صدا وسیمای مرکز کرمان در نشست کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات ستاد دهه فجر گفت: رسانه ها درالگو سازی، جهت دهی به برجسته سازی و حضور مردم درجشن های دهه فجر نقش موثری دارند.

وی نقش رسانه ها درهمه امور و مسائل مهم برشمرد وافزود: درمقطع حساس کنونی برای انعکاس واقعه بزرگی مانند انقلاب اسلامی ایران، رسانه ها باید فعال، با برنامه و تمام عیار در صحنه حضور داشته باشند.

وی بااشاره به مردمی بودن انقلاب اسلامی ونقش تعیین کننده مردم درهمه بحرانهاومسائل مربوط به انقلاب وبعد از انقلاب گفت حضور مردم مهمترین نکته ای است که دشمنان از آن لطمه دیده اندوتوطئه هایشان خنثی شده و به دلیل همین احساس خطر سعی دارند باتهاجم فرهنگی و انواع ترفندها مردم راتحت تأثیر خود قرار دهند و ایام دهه فجر بهترین فرصت برای حضور مردم است.

گفتنی است: تبیین خدمات نظام به ویژه دربخش مقاوم سازی ونوسازی واحدهای مسکونی، راه اندازی بانک اطلاعاتی برای تأمین منابع مورد نیاز رسانه ها درارتباط باانقلاب اسلامی، تجلیل از خبرنگاران فعال در حوادث انقلاب ارتباط فعال تر استاد ان دانشگاهها با رسانها،تهیه عکسها ومنابع دوران انقلاب برای استفاده در مطبوعات و رسانه ها و پخش ویژه برنامه های دهه فجر روستاها از رسانه استان ازمهمترین مصوبات این نشست بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر