کد خبر: 46965 A

مدیرکل صداو سیمای مرکز کرمان خبر داد:

کرمان ایلنا: تصاویر حماسه حضورمردم همیشه درصحنه کرمان درراهپیمایی 22بهمن،140دقیقه از شبکه های سراسری و305دقیقه از شبکه کرمان پخش شد.

کرمان ایلنا: تصاویر حماسه حضورمردم همیشه درصحنه کرمان درراهپیمایی 22بهمن،140دقیقه از شبکه های سراسری و305دقیقه از شبکه کرمان پخش شد.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی صداوسیمای مرکز کرمان، حجت الاسلام موسوی مدیرکل افزود: حضور عزت آفرین تصاویر حماسه حضورمردم همیشه درصحنه کرمان درراهپیمایی 22بهمن از طریق ارتباط زنده با شبکه های یک،دو،سه وشبکه های آموزش،شماوخبروارتباط استودیویی با شبکه های خبرودوی سیماپوشش داده شد ومردم کشور گوشه هایی از حماسه حضور مردم دیار کریمان را به تماشا نشستند.

وی گفت:شور وحال انقلابی مردم درروز 22بهمن همچنین از طریق سه ارتباط رادیویی با شبکه های فرهنگ،جوان ومرکز استان،240دقیقه برنامه زنده گلباران از شبکه استانی صدای مرکزکرمان پخش 34خبر تلویزیونی به مدت 79دقیقه و10خبررادیویی به مدت 13دقیقه از بخشهای مختلف خبری انعکاس داده شد

مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان افزود:درایام ا..فجرامسال 1497دقیقه برنامه با موضوع خاطرات حوادث وشهدای انقلاب برای مخاطبان کودک ونوجوان،جوان وخانواده هااز شبکه استانی سیماو2760دقیقه برنامه دراین ایام با عنوانهای گوناگون (گلباران،برگی از تقویم،کرمان سلام،پلاک،رادیوهاروشن)و482دقیقه برنامه با موضوع راهپیمایی 22بهمن از شبکه استانی صدای مرکز کرمان پخش شده است.

حجت الاسلام موسوی یاد آورشد:به همت واحدتامین برنامه سیما نیز 2560دقیقه برنامه تامین شامل سرود،روزشمارانقلاب،فیلم وسریال،مستند های تاریخ انقلاب وسخنرانی درایام ا..دهه فجرو447دقیقه برنامه نیز درروز22بهمن از شبکه استانی سیمای مرکزکرمان پخش شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر