کد خبر: 48989 A

معاون فنی و آموزشی آموزش فنی و حرفه ای کرمان خبر داد:

از ابتدای سال جاری تاکنون 760 نفر از نانوایان استان در بخش خای مختلف بربی، سنگک و تافتون آموزش دیده و گواهینامه دریافت کرده اند.

کرمان-ایلنا: از ابتدای سال جاری تاکنون 760 نفر از نانوایان استان در بخش خای مختلف بربی، سنگک و تافتون آموزش دیده و گواهینامه دریافت کرده اند.

به گزارش ایلنا به نقل ادار کل فنی وحرفه ای کرمان،شهرکی معاون فنی و آموزشی فنی و حرفه ای با اشاره به تفاهمنامه این اداره کل با شرکت غله منطقه 6 استان کرمان، هدف از اجرای این آموزش ها را ارتقای کیفیت نان بعنوان مهمترین غذای روزانه مردم و نیز جلوگیری از هدرروی این نعمت الهی ذکر کرد و گفت: آمارها نشان داده بیش از 80 درصد ضایعات نان قابل پیشگیری است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر