کد خبر: 50680 A

رییس گروه مدیریت بحران و پدافند برق کرمان خبر داد:

مانور آمادگی خودروهای سنگین به منظور ارزیابی آنان درمواقع بحرانی برگزار شد.

رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شركت توزیع نیروی برق شمال كرمان گفت: مانور آمادگی خودروهای سنگین به منظور ارزیابی آنان درمواقع بحرانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان، رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شركت در این خصوص گفت: این مانور با هدف ارزیابی آمادگی، سرعت عمل و حضور به موقع همكاران و رانندگان خودرو های سنگین در مواقع بحرانی برگزار شد.

وی افزود: برگزاری مانور آمادگی خودروهای سنگین كلیه پرسنل فراخوانده شده،‌ در كوتاه ترین زمان ممكن در محل انجام مانور،‌ حضور یافتند كه نشان از روحیه مسئولیت پذیری و شناخت مواقع بحرانی می باشد.

اعتمادیان گفت:در این مانور براساس ارزیابی انجام شده شركت های پیمانكاری نوگران قدرت،‌پارس نیرو و كامكار قدرت جزو اولین شركت هایی بودند كه در وقت تعیین شده در محل حضور یافتند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر