کد خبر: 67056 A

معاونت برنامه ریزی ومهندسی شركت توزیع نیروی برق شمال کرمان؛

با اضافه شدن 25 هزار اشتراك جدیددر سال 91،‌ تعداد مشتركین این شركت از مرز 505 هزار اشتراك گذشت.

کرمان-ایلنا: ستوده معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان گفت: بیشترین آمار جدید مربوط به مشترکین خانگی وکمترین آن درتعرفه صنعتی اختصاص داشته است.

به گزارش ایلنا، ستوده افزود: در مجموع در تعرفه‌های مختلف به ترتیب ۲۰۳۸۷ خانگی، ۱۰۰۰ عمومی، ۶۱ کشاورزی، ۵۷ صنعتی، ۲۹۷۴ تجاری و۱۹۶ مشترک با تعرفه روشنایی معابر به مشترکین برق این شرکت اضافه شده لست.

وی اظار داشت: بیشترین میزان مصرف انرژی الکتریکی نیز در حوزه شمال استان کرمان، مربوط به مشترکین کشاورزی وکمترین آن روشنایی معابراست.

ستوده تصریح نمود: همچنین درصد وصول مطالبات در سال ۹۱ به میزان۴. ۲۴ درصدنسبت به مدت مشابه افزایش داشته که ۵۰ درصد آن مربوط به وصول عادی و نیمی دیگربه وصول مطالبات دیماندی اختصاص دارد.

وی خاطر نشان کرد: در بخش توسعه و احداث شبکه‌ها و نیرو رسانی به متقاضیان نیز، ‌ مجموعا ۲۹۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف احداث شده است که ۷۰% آن متعلق به شبکه فشار متوسط و ۳۰% مربوط به احداث شبکه فشار ضعیف می‌باشد که مجموعا ۵۵۵ دستگاه پست هوایی و زمینی به منظور برق رسانی به متقاضیان احداث شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر