کد خبر: 77941 A

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شركت توزیع نیروی برق شمال کرمان:

در جلسه عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان حریم شبكه های توزیع و مخاطرات برق گرفتگی در كارگاههای ساختمانی تشریح گردید

کرمان-ایلنا:محمداله داد معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شركت توزیع نیروی برق شمال در جلسه عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با استنادبه آمار سازمان پزشكی قانونی اعلام كرد حدود 2 نفر روزانه در كشور بر اثر حوادث برق گرفتگی جان خود را از دست می دهند.

به گزارش ایلنا از کرمان وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده به ازای هر مورد فوتی حدود 6 مورد برق گرفتگی منجر به صدمات جدی برای افراد رخ می دهد.

وی تصریح نمود:متاسفانه 35 درصد حوادث برق گرفتگی در سالهای اخیر در منازل و كارگاه های ساختمانی رخ داده است.

وی اظهار داشت: پیرو ابلاغ شیوه نامه نظارت بر اجرای تاسسیات برقی ساختمان ها كه بین وزارت نیرو, وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی منعقد شده است امید است این تلفات كاهش یابد.

وی گفت: با هماهنگی بین شركت های توزیع شمال و جنوب استان كرمان و سازمان نظام مهندسی استان سه كارگروه تخصصی با موضوعات حریم,سیستم ارت و تابلوها و فیوزهای محافظ جان در راستای استقرار شیوه نامه فعال شده است.

در ادامه با توجه به حضور كارشناسان ساختمان ,معماری,مكانیك,نقشه برداری و تاسیسات برقی، استاندارد حریم شبكه های برق و خطرات برقگرفتگی در كارگاه های ساختمانی تشریح گشدو با ذكر نمونه هایی از حوادث واقعی رخ داده در استان راهكارهای لازم به منظور كاهش حوادث برقگرفتگی ارائه گردید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر