کد خبر: 99487 A

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان:

دو نفر که با تبانی و ارایه پیشنهاد دروغین ازدواج به یک دختر، وی را فریفته و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند، دستگیر شدند.

ایلنا: دو نفر که با تبانی و ارایه پیشنهاد دروغین ازدواج به یک دختر، وی را فریفته و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند، دستگیر شدند. سپهری با اشاره پرونده آدم ربایی و آزار واذیت یک دختر جوان گفت: دو جرم از جمله رابطه نامشروع و آدم ربایی مطرح شده که پس از بررسی‌های لازم، حکم متناسب و قانونی درباره این افراد صادر خواهد شد.

به گزارش ایلنا از کرمان بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان بیان داشت: یکی از متهمان این پرونده فراری است و تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری فرد سوم نیز ادامه دارد.

وی تاکید کرد: همه افراد به ویژه دختران جوان باید توجه لازم را به مراودات خود داشته باشند و از اعتماد بی‌جا به افراد غریبه، خودداری کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر