کد خبر: 16167 A

فرزاد فر خبر داد؛

مدیر دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب آبفای استان کرمانشاه از اتمام پروژه فاضلاب مسکن مهر «قرق» کنگاور و «وحیدیه» صحنه خبر داد.

کرمانشاه ـ ایلنا: مدیر دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب آبفای استان کرمانشاه گفت: تا پایان سال مالی امسال پروژه فاضلاب مسکن مهر «قرق» کنگاور و «وحیدیه» صحنه به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از کرمانشاه، فرزاد فر تاکید کرد: کار احداث پروژه فاضلاب مسکن مهر«قرق»کنگاور که از شهریور ماه امسال آغاز شده، به پیشرفت 60درصدی رسیده است و پیش بینی می شود با تخصیص اعتبار به موقع تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

مدیر دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب آبفای استان کرمانشاه، نیاز این پروژه را مبلغ4000 میلیون ریال دانست، و گفت: مسکن مهر قرق کنگاور با 504 واحد در سطح 15 هکتاراحداث می شود که طول شبکه فاضلاب آن 3000متر است و با بهره برداری از آن، حدود 2000نفر از خدمات این پروژه بهره مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی و همکاری دیگر سازمانهای ذیربط این پروژه قبل از سال91 به پایان خواهد رسید

وی اظهار داشت: پروژه فاضلاب مسکن مهر دیگری که کار احداث آن آغاز شده مربوط به مسکن مهر«وحیدیه»شهر صحنه است که طول شبکه فاضلاب 1550 متر است که به پیشرفت پیش از 75 درصد رسیده است که تا پایان سال جاری براساس برنامه زمانبندی شده به اتمام خواهد رسید. وی گفت: اعتبار این پروژه 1100 میلیون ریال است.

گفتنی است که مسکن مهر«وحیدیه» صحنه 60 واحد دارد که با اتمام این پروژه حدود 240 نفر از این خدمات بهره مند خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر