کد خبر: 179 A

شاهمرادی به ایلنا خبر داد:

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه از آغاز واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه به بخش خصوصی خبر داد.

کرمانشاه ـ ایلنا: جهانگیر شاهمرادی افزود: امسال مالکیت و اداره امور 2 شهرک صنعتی فرامان و بیستون در استان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرهای صنعتی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: واگذاری این شهرکها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری شرکت شهرکهای صنعتی استان انجام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با بیان اینکه مقدمات واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی فرامان و بیستون به بخش خصوصی در حال فراهم شدن است، ادامه داد: با انجام واگذاری کار اداره امور و ارایه خدمات به شهرکها توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.

شاهمرادی در پایان خاطرنشان کرد: با واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی استان، واحدهای صنعتی با مسئولیت پذیری بیشتر به انجام امور می پردازند و شرکت شهرکهای صعنی استان امور حاکمیتی را به عهده خواهد داشت و به عنوان ناظر، بر اجرای وظایف و حسن امور توسط بخش خصوصی نظارت خواهد داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر