کد خبر: 45690 A

مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی:

استان كرمانشاه با داشتن 906 هزار هكتار زمینهای كشاورزی توانمندیهای زیادی در تولید انواع محصولات زراعی دارد.

مدیر زراعت سازمان جهادكشاورزی كرمانشاه گفت: از 906 هزار هكتار اراضی استان کرمانشاه، 206 هزار هكتار آبی و 700 هزارهكتار دیم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، اسماعیل پرویزی فر افزود: در زمینه تولید گندم، در سال زراعی گذشته علیرغم وجود خشكسالی وتنش های فراوان 725 هزار تن گندم در استان تولید شد واز لحاظ تولید رتبه چهارم كشور را بعد از استانهای فارس - خوزستان و گلستان داریم.

پرویزی فر تصریح كرد: سطح زیر كشت ذرت در استان 43 هزار هكتار با متوسط عملكرد 9400 كیلوگرم و تولید 408هزار تن بوده، از لحاظ تولید رتبه دوم وازلحاظ عملكرد رتبه اول كشوری را داریم.

مدیر زراعت سازمان جهادكشاورزی افزود: استان كرمانشاه با157 هزار هكتار سطح زیر كشت نخود دیم، عملكرد 350 كیلو گرم و تولید 56 هزار تن از لحاظ سطح، عملكرد و تولید رتبه را در كشور به خود اختصاص داده است.

وی خاطر نشان كرد: میزان تولید جو استان در سال زراعی گذشته علیرغم وجود خشكسالی وتنش های مختلف270 هزار تن بود و از لحاظ تولید رتبه دوم كشوری را داریم.

پرویزی فر با بیان اینكه كرمانشاه از نظر عملكرد چغندر قند مقام اول كشور را دارد گفت: سطح زیر كشت چغندر قند 9 هزار هكتار با متوسط عملكرد 54 تن و تولید 495 هزار تن می باشد و از لحاظ تولید هم مقام سوم كشور در اختیار كرمانشاه است.

وی در پایان به وضعیت كشت كلزا در استان اشاره كرد و افزود: سطح زیر كشت كلزا 3400 هكتار با تولید6200 تن بوده و كرمانشاه از لحاظ تولید كلزا در كشور مقام چهارم را دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر