کد خبر: 10086 A

به میزبانی گاز گلستان؛

دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در دو مرحله ویژه دبیران طرح تکریم شرکتهای گاز استانی و شرکتهای پالایش، مناطق عملیاتی و شرکتهای ستادی ملی گاز به میزبانی گاز گلستان برگزار شد.

ایلنا - گرگان: دوره آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در دو مرحله ویژه دبیران طرح تکریم شرکتهای گاز استانی و شرکتهای پالایش، مناطق عملیاتی وشرکتهای ستادی ملی گاز به میزبانی گاز گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در گرگان، این دوره آموزشی که به پیشنهاد امور بهره وری وتحول اداری توسط آموزش و تجهیز نیروی انسانی ستاد شرکت ملی گاز با همکاری و میزبانی مرکز آموزش گاز گلستان به مدت 4 روز در دو دوره مستقل درحال اجراست تعدادی از دبیران تکریم ارباب رجوع شرکتهای مذکور با فراگیری مطالب و فنون جدید در حوزه تکریم ارباب رجوع این دوره را سپری می کنند.

درهمین رابطه سنگدوینی مدیرعامل گازگلستان درابتدای برگزاری این دوره ضمن تقدیرازمتولیان برگزاری دوره وهمچنین تشکر از حضورمدعوین و دبیران طرح تکریم شرکت های تابعه شرکت ملی گاز، براستمرار این دوره ها،اثر بخشی مطلوب آن وهمچنین توجه بیشتربه ارباب رجوع را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه رئیس امور بهره وری وهماهنگی تحول اداری شرکت ملی گاز نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری مطلوب این دوره گفت: شرکت ملی گاز با توجه به تعامل گسترده و مستقیمی که با ارباب رجوع در حوزه گازرسانی دارد از جمله دستگاههای اجرایی است که ماموریت و وظایف آن ایجاب می نماید جهت ترویج فرهنگ تکریم ارباب رجوع که یکی از شاخصه های مهم در راستای ارتقای جایگاه بهره وری و تحول اداری می باشد دوره های آموزشی را با هدف ترویج فرهنگ مشتری مداری برگزار نماید تا دبیران محترم تکریم ارباب رجوع بتوانند از آخرین دستاوردها و دانش روز بهره مند شوند.

سعیدی تصریح کرد:دراین دوره پیرامون موضوعاتی منجمله طرح تکریم ازمنظر دین و مذهب و کلام بزرگان، روشهای ایجاد انگیزه در کارگنان، مشتری مداری واهمیت آن در جهان امروز، روشهای کاهش استرس در محیط کار،اخلاق کاربری اداری و اخلاق اسلامی، برقراری ارتباط در محیط کاروهمچنین حقوق شهروندی مطالب ارزشمندی توسط کارشناسان مطرح ارائه خواهد شد.

در ادامه حصارکی کارشناس ارشد آموزش وتجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز گفت: این دوره با هدف ارتقای دانش دبیران محترم طرح تکریم و به منظور رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان در دو مرحله و به مدت 4 روز در حال اجرا می باشد که دوره اول ویژه دبیران شرکتهای گازاستانی و دوره دوم نیز برای دبیران شرکت های پالایش و مناطق عملیاتی به صورت جداگانه هر کدام بمدت 2 روز برنامه ریزی شده است لذا امیدواریم دوره اشاره شده برای دبیران محترم طرح تکریم مثمر ثمر واقع شود.

سعیدی رئیس امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری و حصارکی کارشناس ارشد آموزش آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز در خاتمه ازهمکاری مدیرعامل گاز گلستان و سایر متولیان و دستندر کاران بر گزاری این دوره آموزشی تقدیر کردند.

گفتنی است دوره آموزشی دبیران طرح تکریم ارباب رجوع شرکت ملی گاز ایران از 15 مهر ماه آغاز و تا روز سه شنبه 18 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر