کد خبر: 50586 A

برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده ها و نیز حرکت جامعه به سوی اهداف متعالی باید امنیت اقتصادی و اجتماعی را در سایه گسترش تامین اجتماعی دنبال کرد.

ایلنا-گرگان:مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان  گفت: تضعیف یا عدم رشد تامین اجتماعی نیز باعث كم رنگ شدن معیارهای اخلاقی و باعث افزایش نابسامانی و آشفتگی های اجتماعی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در گرگان، حسین امیری افزود:با توجه به تغییرات جمعیتی و توسعه شهر نشینی، تامین اجتماعی به عنوان نیاز اساسی جامعه باعث رشد هنجارها و امنیت اجتماعی و رضایتمندی عمومی می شود.
وی خاطر نشان کرد: وجود امنیت اجتماعی موجب آرامش خاطر و آسودگی در خانواده‌ها می‌شود و اعضای خانواده با داشتن امنیت، احساس راحتی كرده و برای اهداف خود برنامه ریزی می كنند ولی در صورتیکه امنیت در کالبد خانواده نباشد قدرت برنامه ریزی و دستیابی به اهداف تعیین شده از افراد سلب می شود و باعث افزایش پدیده های منفی چون ترس، استرس و تنش در افراد می شود.
وی عنوان کرد: برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده ها و نیز حرکت جامعه به سوی اهداف متعالی باید امنیت اقتصادی و اجتماعی را در سایه گسترش تامین اجتماعی دنبال کرد.
وی تاکید کرد: لزوم توسعه تامین اجتماعی در جامعه ریشه در آموزه های دینی دارد و در ایران اسلامی به ویژه در سال های اخیر میزان پوشش این سازمان در بین لایه های مختلف جامعه رشد مطلوبی داشته است و اکنون هر ایرانی می تواند با انتخاب بسته های مختلف بیمه ای با توجه به میزان درآمد و توان خود از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شود.
امـیری اعـلام کرد: در اسـتان گـلستان نیز به ویژه در دو سال اخیر میزان رشد تامین اجتـماعی سـیر صعودی گرفـته و اکنون حتی بالاتر از میزان متوسط کشوری است و در آینده این اسـتان از نظر رفـاه عـمومی و امـنیت اجتـماعی در رتبه بالای کشور قرار خواهد گرفت.
مدیر کل تامین اجتـماعی اسـتان گـلستان اظهار کرد: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با جـهش و تحول سـاختاری در تامـین اجـتماعی مقارن شده است و این سازمان اکـنون بیشترین خـدمات را در نوع خود به بیمه شـدگان ارائه می دهد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر