کد خبر: 6337 A

با پیش بینی دورنمای سال ۱۴۲۰ شمسی وانجام مطالعات جامع آب گلستان، تامین آب شرب و صنعت در ۳ دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است.

گرگان- ایلنا: با پیش بینی دورنمای سال ۱۴۲۰ شمسی و انجام مطالعات جامع آب گلستان، تامین آب شرب و صنعت در ۳ دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در گرگان، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: تامین آب شرب این استان برای دوره کوتاه مدت، از طریق آب زیرزمینی، دوره میان مدت از طریق آب سطحی داخل استان ودوره دراز مدت نیز از طریق آبهای سطحی حوضه‌های همجوار برنامه ریزی شده است.

مهندس حیدریان افزود: از آنجا که منابع آب موجود پاسخگوی نیازهای آبی استان را نمی‌باشد از اینرو مدیریت و مصرف صحیح منابع آب برای تأمین نیازهای ضروری امری مهم است. براساس برنامه تدوین شده، در سد‌های در حال ساخت بخشی از آب تنظیمی و در تمام سدهای در حال مطالعه همه آب تنظیمی برای تامین آب شرب در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: کل نیازآب شرب جوامع شهری و روستایی و صنعت استان در افق ۱۴۲۰ معادل ۳۱۱ میلیون متر مکعب به تفکیک ۲۱۱ میلیون متر مکعب شرب و ۱۰۰میلیون متر مکعب صنعت است که مطابق برنامه افق ۱۴۲۰، ۶۰میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی و مابقی باید از سدهای داخل و خارج استان باید تامین شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر