کد خبر: 8742 A

رئیس تحقیقات شیلات ایران:

مولیدین تولیدی شمال کشور از مولیدین وارداتی بهتر است و بررسی های کارشناسی نشان دهنده آن است که اقلیم زمین های غیرزراعی منطقه و شرایط زیستی آب دریای خزر می تواند استان گلستان را به قطب تولید میگوی پرورشی کشور تبدیل کند.

ایلنا - گرگان: رئیس تحقیقات شیلات ایران گفت: گمیشان امید آینده شیلات در امر توسعه میگو در شمال کشور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا در گرگان، عباسعلی مطلبی در مراسم صید آزمایشی میگوی وانامی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با اعلام مطلب فوق افزود: سازمان شیلات ایران تلاش خود را برای احیاء مجدد پرورش میگو در کشور به کار بسته است.

به گفته وی، شیلات ایران با اجرای پروژه های تحقیقاتی توانسته است میگوی وانامی که در سایت های جنوب پرورش داده می شد را در شمال گمیشان و با آب دریای خزر بومی سازی کند.

مطلبی با بیان اینکه تاکنون فعالیت های خوبی در سایت میگوی گمیشان انجام گرفته، عنوان کرد: در حال حاضر این سایت در چرخه تولید انبوه قرار گرفته و تحول عظیمی را آغاز کرده است و در حال پیشرفت می باشد.

رئیس تحقیقات شیلات ایران افزود: به برکت تولید مولد خوب میگوی وانامی در گمیشان انتقال مولد از خارج از کشور را قطع کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه گمیشان مرکز تولید مولد خوب برای استان های جنوبی است، خاطر نشان کرد: سایت گمیشان با تولید مولد خوب توانسته است بخشی از مشکلات مراکز تکثیر میگو جنوب کشور را حل كند.

به گفته وی، مولیدین تولیدی شمال کشور از مولیدین وارداتی بهتر است و بررسی های کارشناسی نشان دهنده آن است که اقلیم زمین های غیرزراعی منطقه و شرایط زیستی آب دریای خزر می تواند استان گلستان را به قطب تولید میگوی پرورشی کشور تبدیل کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر