کد خبر: 1034 A

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی:

نشست تخصصی بررسی فرصتهای سرمایه گذاری استان در اولین همایش بین المللی سرمایه گذاری گیلان با حضور مدیر عامل منطقه آزاد انزلی و اعضاء كارگروه های مرتبط، در این منطقه برگزار شد.

ایلنا - انزلی: نشست تخصصی بررسی فرصتهای سرمایه گذاری استان در اولین همایش بین المللی سرمایه گذاری گیلان با حضور مدیر عامل منطقه آزاد انزلی و اعضاء كارگروه های مرتبط، در این منطقه برگزار شد.

به گزارش ایلنا از انزلی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عصر چهارشنبه در این نشست با بیان اینكه با تمام توان در این همایش حضور خواهیم یافت، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی یك حلقه جداگانه از زنجیره اقتصادی ایران و گیلان نیست بلكه در كنار سایر نهادهای گیلان حلقه تكمیل كننده فرآیند توسعه اقتصادی استان است كه خود را نسبت به پیشرفت همه جانبه استان متعهد می داند.

سعید رحیمی برگزاری همایش برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران خارجی را بسیار مفید ارزیابی و خاطر نشان کرد: مهمترین كاركرد و مزیت برگزاری چنین همایشی امكان معرفی دقیق و امكان سنجی شده اولویتهای سرمایه گذاری بخشهای مختلف استان در یك محدوده زمانی مشخص به سرمایه گذاران تخصصی در هر بخش است.

وی متذکر شد: با عنایت به عزم جدی همه نهادهای مسئول گیلان در این امر، امید به تحقق اهداف عالیه برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان بسیار زیاد است.

حسین گاووسی مدیركل امور اقتصادی استانداری گیلان نیز در این جلسه با بیان اینكه منطقه آزاد انزلی حلقه مفقوده ظرفیت های توسعه استان بوده است، اذعان کرد: نبود مسیر راه آهن در صنعت حمل و نقل گیلان و عدم معرفی فرصت های سرمایه گذاری در سطح بین المللی دو حلقه مفقوده باقی مانده تحقق ظرفیت های توسعه ای استان است كه با برگزاری این همایش گام بلندی در این مسیر برداشته می شود.

وی با تصریح بر اینكه خواستار تداوم همكاریها با منطقه آزاد انزلی به خصوص در سطح بدنه كارشناسی هستیم، ابراز داشت: سرمایه گذار در مكانی حضور می یابد كه فاقد بوروكراسی اداری باشد، امنیت سرمایه و محصول او تضمین شود و از همه مهمتر با او باگشاده رویی برخورد شده و برای موفقیتش از سوی نهاد دولتی وقت صرف شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان هم در این نشست مسائل قانونی فی مابین در خصوص نحوه خدمات دهی بهتر به سرمایه گذاران قابل حل دانست و اظهار داشت: می توان با مذاكره در جهت برطرف كردن آن حركت کرد.

منصور ملائی پور، اظهار کرد: با عنایت به لزوم گسترش و تعمیق ارتباطات تجاری-اقتصادی با بخشهای خصوصی و دولتی كشورهای حاشیه دریای خزر می توان از ظرفیتهای متعدد قانونی موجود در منطقه آزاد انزلی به منظور توسعه روابط با سرمایه گذاران خارجی فعال در این كشورها بهره برد.

وی تصریح کرد: در خصوص هر یك از 100 فرصت سرمایه گذاری عرضه شده در نخستین همایش بین المللی سرمایه گذاری گیلان كار كارشناسی و امكان سنجی از سوی دستگاههای ذی ربط صورت گرفته است.

به گفته این مسئول، استقبال اولیه سرمایه گذاران نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری ارائه شده از سوی منطقه آزاد انزلی حاكی از پتانسیلهای بین المللی آن است و باید برای توانمندسازی مضاعف آن به عنوان تنها منطقه آزاد ایران در شمال كشور از تمامی ظرفیتهای استان گیلان و استانهای هم جوار بهره برد.

در این نشست مدیران، معاونین و نمایندگان ادارات ونهادهای حاضر در نخستین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری استان گیلان و معاونین و مدیران منطقه آزاد انزلی حضور داشتند كه به بیان دیدگاهها و سئوالات خود در خصوص قابلیتهای قانونی و ظرفیتهای سرمایه گذاری این منطقه پرداختند.

هم چنین در این نشست 20 فرصت سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی عرضه شده در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.


پایان پیام

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر