کد خبر: 20376 A

مدیرجهاد کشاورزی رودبار:

یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تولید و درآمد کشاورزان وپایداری تولید برنج، توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری شهرستان رودبار به دلیل شرایط خاص آب و هوایی آن است.

ایلنا - رودبار: مدیر جهاد کشاورزی رودبار این شهرستان را به دلیل شرایط خاص آب وهوایی از مستعدترین مناطق استان برای کشت دوم معرفی کرد-

به گزارش ایلنا از رودبار، تیمور رنگیدن ظهر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از مزارع شالی کاری شهرستان با اشاره به محدودیتهای تولید برنج اعم از کوچک بودن اراضی، کمبود آب وسنتی بودن عملیات کشت برنج،اظهار داشت: یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تولید ودرآمد کشاورزان و پایداری تولید برنج،توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری شهرستان رودبار به دلیل شرایط خاص آب وهوایی آن است.

وی به محصولات تولیدی در اراضی شالیزاری در قالب کشت دوم اشاره و خاطر نشان کرد: در اراضی این شهرستان پس از برداشت برنج ودر قالب کشت دوم گندم،جو، شبدر برسیم، کلزا، تریتیکاله،پاچ باقلا، حبوبات،سیر وسبزیجات برگی و ریشه ای کشت می شود.

این مسئول تاریخچه کشت دوم در شهرستان رودبار را قبل از سال 1375 عنوان  و تصریح کرد: در سالهای گذشته کشت دوم در سطح محدودی از شالیزارها وبه صورت پراکنده صورت می گرفت که از سال 1386 با برنامه ریزی جهاد کشاورزی جهت منسجم نمودن فعالیتهای کشت دوم در سطح 1200هکتار در شهرستان شروع  که این امر در سال زراعی 87 محقق شد  و سطحی معادل 1207 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان تحت کشت دوم قرار گرفت.

رنگیدن هدف از کشت دوم را استفاده بهینه از اراضی شالیزاری در تمام طول سال، افزایش درآمد کشاورزان، افزایش بهره وری اراضی شالیزاری، ایجاد تناوب زراعی وجلوگیری از گسترش آفات و بیماریهای گیاهی،حفظ محیط زیست با کاهش مصرف سموم شیمیایی، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها با ایجاد در آمد، ایجاد زمینه مناسب برای تثبیت اراضی برنجکاری وجلوگیری از تغییر کاربری این اراضی و پایداری تولید زراعت برنج ذکر کرد.

به گفته وی،شهرستان رودبار با داشتن توانمندیهایی از قبیل "اراضی دارای قابلیت کشت دوم بدون انجام هیچگونه عملیلات زیربنایی، وجود 5 دستگاه کمباین مخصوص برداشت گندم و جو وهمچنین وجود 6 واحد خدمات مکانیزاسیون فعال می تواند در اجرای کشت دوم به نحو مطلوب عمل کند.

مدیر جهاد کشاورزی گیلان  با اشاره به کشت 465 هکتار از اراضی شالیزاری رودبار تاکنون، متذکر شد: از این میزان کشت 20 هکتار با عملکرد 3تن علوفه خشک در هکتار وتولید 60 تن علوفه به ارزش 360 میلیون ریال به کشت شبدر، 70 هکتار با عملکرد 400 کیلوگرم برنج سفید در هکتار وتولید 28 تن به ارزش یک میلیارد و 120 میلیون ریال به پرورش راتون، 200 هکتار با عملکرد 2/5 تن در هکتار با تولید 500 تن به ارزش 3 میلیاردو 250 میلیون ریال به کشت گندم،50 هکتار با عملکرد 2/8 تن در هکتار و تولید 140 تن به ارزش 1 میلیاردو 190میلیون ریال به کشت جو صورت گرفته است.

این مسئول،ادامه داد: 100هکتار با عملکرد 1/2 تن درهکتار وتولید 120 تن به ارزش یک میلیارد و200 میلیون ریال به کشت کلزا و 25 هکتار باعملکرد 3 تن در هکتار و تولید 75 تن به ارزش 750 میلیون ریال به کشت حبوبات، سبزیجات وسیر اختصاص یافته است.

رودبار 3هزار و 375 هکتار شالیزار دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر