کد خبر: 32335 A

محمد دوستار عضو هیأت علمی گروه مدیریت به سمت رئیس دانشکده علوم انسانی منصوب شد/ رضا سیمبر معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان شد.

ایلنا- رشت:در پی پذیرش استعفای احمد باقری از سمت معاون اداری و مالی دانشگاه، رضا سیمبر عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی از سوی رئیس دانشگاه گیلان به این سمت منصوب شد.

به گزارش ایلنا از گیلان همچنین محمد دوستار عضو هیأت علمی گروه مدیریت به سمت رئیس دانشکده علوم انسانی منصوب شد.


احمد باقری دانشیار گروه مهندسی مکانیک از خرداد سال 88 این سمت را بر عهده داشت  و هم چنین رضا سیمبر استاد گروه علوم سیاسی پیش از این ریاست دانشکده علوم انسانی بود  و مدیریت گروه علوم سیاسی و ریاست دانشگاه آزاد رشت را در کارنامه اجرایی خود دارد.

محمد دوستار استادیار و مدیر گروه مدیریت هست  که پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور رشت را در کارنامه اجرایی خود دارد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر