کد خبر: 78226 A

با پیشنهاد استاندار گیلان؛

این اعلام تعرفه ها در حالی است كه سالهای گذشته حداكثر 15 تا 25 درصد قیمت خرید تضمینی افزایش می یافت/ با ابلاغ هئیت وزیران قیمت خرید تضمینی هركیلو گرم برگ سبز چای درجه ی یك 1200 تومان و درجه ی دو 650 تومان تعیین شد.

ایلنا- رشت:نماینده  ویژه ی رئیس جمهور و هئیت دولت در امور چای امروز گفت‌: با ابلاغ هئیت وزیران قیمت خرید تضمینی هركیلو گرم برگ سبز چای درجه ی یك 1200 تومان و درجه ی دو 650 تومان تعیین شد.

به گزارش ایلنا از رشت و به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان،كیهان هاشم نیا با بیان اینكه قیمت خرید هركیلوگرم چای سبز درجه ی یك پارسال 700 تومان و درجه ی دو 390 تومان بود گفت: قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یك 72 درصد و برگ سبز چای درجه ی دو 54 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این اعلام تعرفه ها در حالی است كه سالهای گذشته حداكثر 15 تا 25 درصد قیمت خرید تضمینی افزایش می یافت.

نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور در امور چای ادامه داد: همچنین با تصویب هئیت دولت سازمان چای كشور مجازاست به منظور تشویق خرید چای تولید داخل برای اشخاصی كه اقدام به خرید هركیلوگرم چای خشك بدون یارانه تولید داخل یا 4 كیلو و 400 گرم برگ سبز بدون یارانه از كشاورزان می نمایند در فصل بهار 3 كیلوگرم و در تابستان و پاییز 3 كیلو و 500 گرم مجوز واردات چای با نرخ تعرفه 4 درصد صادر كند.

كیهان هاشم نیا ادامه داد: افرادی نیز كه چای یارانه دار خریداری می كنند به ازای هركیلوگرم می توانند یك كیلو و 500 گرم چای خشك وارد كنند.

استاندارگیلان ادامه داد: قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای كشور به كارخانه های طرف قرار داد نیز برای برگ سبز درجه ی یك 800 تومان و درجه ی دو 420 تومان تعیین شده است.

گفتنی است هئیت وزیران فرودین امسال بنا به پیشنهاد رئیس جمهور به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی استاندار گیلان را به عنوان نماینده ی ویژه رئیس جمهور در اتخاذ تصمیمات اجرایی تقویت صنعت چای تعیین كرد.

تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در این زمینه در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر