کد خبر: 88601 A

همزمان با 15 شهر کشور؛

از جمله شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبین کادر مدیریتی شعبه (رییس و معاون شعبه)؛بومی بودن در شهرستان محل خدمت، سابقه خدمت در پست ریاست شعب درجه٣ به بالا حداقل به میزان ۵ سال،حداکثر سن ۵۵ سال است.

ایلنا: بانک گردشگری به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شعب شامل کادر مدیریتی شعب (رییس و معاون شعبه)، متصدی امور بانکی و خدمتگزار در ۱۶ شهر کشور از بین داوطلبین دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش ایلنا از رشت، یکی از شهرهائی که بانک گردشگری دعوت به کار کرده شهر رشت است که شامل یک نفر رئیس و یک نفر معاون شعبه است.

از جمله شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبین کادر مدیریتی شعبه (رییس و معاون شعبه)؛ بومی بودن در شهرستان محل خدمت، سابقه خدمت در پست ریاست شعب درجه۳ به بالا حداقل به میزان ۵سال، حداکثر سن ۵۵ سالاست.

فاصله زمانی بازنشستگی از بانکهای دولتی و یا قطع همکاری با بانکهای خصوصی تا ارائه درخواست کمتر از ۲ سال، عدم سو پیشینه کیفری و برخورداری از حسن شهرت از دیگر شرایط عمومی و اختصاصی در این بخش است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به درگاه اینترنتی بانک شهر به آدرس: http: //www. tourismbank. ir مراجعه کنند.

بانک شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر