کد خبر: 75331 A

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بدهی 330 میلیارد ریالی سازمان‌های بیمه گر به دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

ایلنا: رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از بدهی 330 میلیارد ریالی سازمان های بیمه گر به دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنااز خرم آباد،  اردشیر شیخ آزادی، در نشستی مشترك با،اعضای هیات رئیسه و مدیران ستادی دانشگاه در خصوص تسهیلات آموزشی،پژوهشی،درمانی،رفاهی و مطالبات خود از بیمه‌ها با تاكید بر بدهی 330 میلیارد ریالی سازمان‌های بیمه گر به دانشگاه اظهار داشت: بیمه‌ها از نظر قانون، ملزم به پرداخت بدهی‌های خود به دانشگاه هستند و بایستی كمیته ای تشكیل شود تا راهكارهای مناسب جهت چگونگی ارائه خدمات دانشگاه در زمینه های آموزشی،پژوهشی،درمانی ورفاهی و همچنین طلب بدهی ها بوجود آید تا شاهد خدمات موثرتر دانشگاه به پزشكان باشیم.
وی در ادامه بیان داشت: شما اعضای هیات علمی به عنوان یك گروه مرجع، نقش بسزایی در تشویق دیگران برای حضور پررنگ تر در انتخابات ریاست جمهوری دارید و تصمیم و تحلیل شما برای دانشجویان و مردم قابل ارج است و می تواند تشویقی باشد كه مردم حضور حماسی در انتخابات داشته باشند و انتظار می رود با حضورخود و تشویق دیگران به شركت در انتخابات،شاهد انتخاباتی پرشور تر از انتخابات قبلی باشیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر